3 bucket system

Jedną z podstawowych metod używanych w ramach wytycznych USPH jest „3 bucket system”.

„3 bucket system” jest stosunkowo prostą procedurą mycia, płukania i dezynfekcji. Składa się z trzech kroków, przy użyciu trzech różnych wiader z różną zawartością:

  • krok 1 – „WASH” – czerwone wiadro – polega na umyciu powierzchni ciepłą wodą o temperaturze, co najmniej 95-110°F (35-43°C) zawierającą odpowiedni detergent (np. mydło)
  • krok 2 – „RINSE” – szare wiadro – polega na spłukaniu umytej powierzchni gorącą wodą i pozostawienia jej aż do wyschnięcia (air dry)
  • krok 3 – „SANITISE” – białe wiadro – polega na dezynfekcji umytej, spłukanej i suchej powierzchni za pomocą letniej wody zmieszanej z chlorem* o stężeniu wynoszącym 50-200 ppm**

Należy pamiętać, że do każdego zadania używa się nie tylko innego wiadra, ale także gąbki, szamatki lub mopa.

*zatwierdzony przez armatora roztwór dezynfekujący

**ppm – (ang. parts per million) – liczba części na milion. Wartość stężenia należy sprawdzić za pomocą pasków testowych (np. lakmusowych).