Certyfikaty

Chęć do pracy, duże doświadczenie zawodowe, czy perfekcyjna znajomość języków obcych nie jest wystarczająca aby rozpocząć pracę na statku. Aby zostać zaokrętowanym należy posiadać kilka certyfikatów oraz wiz.

Podstawowe certyfikaty, dokumenty oraz wizy

Gdy już przejdziemy cały proces rekrutacji, a nawet otrzymamy tzw. „Embarkation letter” od naszego armatora, na którym będzie widniała nazwa naszego statku oraz data i miejsca naszego zaokrętowanie zostaniemy poproszeni przez naszego armatora o wyrobienie kilku dokumentów. Do tych najbardziej podstawowych i popularnych wymaganych do pracy na większości pozycji na statku należą:

 • Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW)
 • Certyfikat: Problematyka ochrony na statku (często przeprowadzany bezpośrednio przez armatora)
 • Książeczka Żeglarska
 • Amerykańska Wiza C-1/D dla członków załogi samolotu lub statku

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW)

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW (ang. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) jest przeprowadzany na podstawie postanowień Konwencji STCW 78/95 z późniejszymi zmianami (poprawka z Manili 2010) zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1.

Kurs wymagany od osób zawodowo pracujących na statkach i żaglowcach (za wyjątkiem marynarzy zatrudnionych na okrętach marynarki wojennej lub innych statkach stanowiących własność państwa lub zatrudnionych w służbie państwowej, dla statków pracujących wyłącznie w celach niehandlowych, statkach rybackich, jachtach rekreacyjnych nie uprawiających handlu lub jednostkach drewnianych o prymitywnej budowie).

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW) obejmujący następujące 4 kursy podstawowe:

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
 • przeciwpożarowy
 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Powyższe szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 173/05). Certyfikaty wystawiane są przez administrację morską (Urząd Morski). Ważność certyfikatu wynosi 5 lat.

W trakcie kilkudniowego szkolenia, oprócz ciekawych wykładów uczestnicy mają możliwość trenować posługiwanie się środkami ratunkowymi, w tym tratwą ratunkową (ćwiczenia na basenie), używać aparatu tlenowego i gasić pożar na poligonie strażackim.

Szkolenie można odbyć w wielu ośrodkach na terenie całego kraju. Do najbardziej znanych należą:

 • Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego MAYDAY (ul. Batorego 28/32 (Alfa Plaza), 81-366 Gdynia)
 • Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej (Skwer Tadeusza Kościuszki 13, 81-370 Gdynia)
 • Centrum Szkoleń Morskich (ul. Świętojańska 32/2, 81-372 Gdynia)

Cena kursu: 850 zł – 1070 zł – dla osób potrzebujących kurs do pracy zarobkowej na statkach.

Certyfikat: Problematyka ochrony na statku

Certyfikat „Problematyka ochrony na statku” (Certificate of Proficiency in Security Awareness) jest w obowiązkowym certyfikatem dla osób pracujących na morzu. Niektórzy armatorzy przeprowadzają te kursy we własnym zakresie, inni wymagają dokumentów poświadczających odbycie kursu jeszcze przed podpisaniem kontraktu.

Uczestnik szkolenia poznaje w jego trakcie zagadnienia w zakresie podanym w treściach szczegółowych programu i potrafić rozpoznawać zagrożenia dla bezpieczeństwa statku, odpowiednio wybierać i realizować procedury bezpieczeństwa poprzez:

 • Podstawową znajomości roboczych terminów i definicji z zakresu ochrony na morzu, w tym również elementów, które mogą odnosić się do piractwa lub rozboju.
 • Podstawową znajomość poziomów ochrony na morzu oraz ich wpływu na środki ochrony i procedury stosowane na statku oraz w obiektach portowych.
 • Podstawową wiedzę umożliwiającą rozpoznanie broni, niebezpiecznych substancji i urządzeń, a także świadomość szkód, jakie mogą one wyrządzić.
 • Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa morskiego dzięki większej świadomości.
 • Rozpoznawanie zagrożeń ochrony.
 • Podstawową znajomość planów awaryjnych związanych z ochroną.

Cena jednodniowego szkolenia: to około 200 zł plus 20 zł za wydanie certyfikatu.

Książeczka Żeglarska

Książeczka żeglarska stwierdza tożsamość jej posiadacza, przebieg pracy na statkach oraz uprawnia go do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacz książeczki może powrócić do kraju nawet w przypadku utraty jej ważności. Podobnie jak paszport, jest dokumentem, który może być wydany tylko obywatelowi polskiemu.

Książeczkę żeglarską wydają Urzędy Morskie w Wydziałach Dokumentów Marynarskich (WDM):

 • Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10; 81-338 Gdynia
 • Urząd Morski w Słupsku, Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
 • Urząd Morski w Szczecinie, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin (Wydział Dokumentów Marynarzy mieści się w budynku Kapitanatu Portu Szczecin)

Dokumenty wymagane do uzyskania / wymiany książeczki żeglarskiej:

 • wniosek,
 • wypełniony kwestionariusz paszportowy,
 • dokument stwierdzający posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych np. certyfikat ukończenia zintegrowanego kursu bezpieczeństwa (STCW)
 • oryginał i kserokopia aktualnego świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku,
 • 3 zdjęcia paszportowe (3,5 x,4,5),
 • dowód osobisty + obustronna kserokopia
 • dowód wniesienia odpowiedniej opłaty w kasie urzędu.

Koszt wystawienia książeczki na czas nieokreślony to 50 zł.

Amerykańska Wiza C-1/D dla członków załogi samolotu lub statku

Bardzo często jednym z wymagań stawianych przez armatorów przed rozpoczęciem pierwszego kontraktu jest uzyskanie wizy łączonej C-1/D dla członków załogi statku lub samolotu przekraczających terytorium lub wody terytorialne Stanów Zjednoczonych.

Aby ubiegać się o wizę tranzytową lub dla członków załogi statku lub samolotu, należy spełnić kilka następujących kroków:

 • Krok 1: Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).
 • Krok 2: Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.
 • Krok 3: Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:
  • numer paszportu
  • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę(aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
  • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160
 • Krok 4: Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie lub Warszawie w dniu i o godzinie umówionej rozmowy oraz zabrać ze sobą:
  • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę,
  • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
  • zdjęcie (zdjęcie 2” x 2” (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na tej stronie znajdują się informacje o wymaganym formacie zdjęcia),
  • aktualny paszport i poprzednie paszporty,
  • dokumenty dodatkowe (książeczkę marynarską oraz pismo z agencji lub od armatora rejsu potwierdzające fakt zatrudnienia na pokładzie statku).

Opłata dla wizy C-1/D wynosi 640 zł.