Nowe zasady BHP na przykładzie A-Rosa

Obecnie wszystkie oczy w branży rejsów wycieczkowych zwrócone są na A-Rosa. Kiedy wszyscy armatorzy przesuwają daty wznowienia działalności ten niemiecki przewoźnik w ostatnich dniach wydał oświadczenie o chęci powrotu już na początku czerwca.

Jednym z powodów, dla których można wierzyć, że nie są to tylko słowa rzucone na wiatr jest stworzony przez armatory nowa plan BHP, który ma zostać zaimplementowany na pokładzie każdego ze statków jeszcze przed planowanym ponownym uruchomieniem w czerwcu. Nowy plan został oparty na zaleceniach Instytutu Roberta Kocha w Niemczech i Światowej Organizacji Zdrowia. Uwzględnia on także przepisy pandemiczne poszczególnych krajów, przez które przepływać będą statki.

Przegląd kluczowych zasad wprowadzonych przez A-Rosa

Zasady ogólne:

 • Zachowanie minimalnej odległość 1,5 metra pomiędzy pasażerami – w tym cel wdrożony zostanie system „korytarzy jednokierunkowych”, oraz zmniejszona zostanie liczba osób przebywających w jednym czasie w restauracji i miejscach publicznych.
 • Szczegółowe zasady postępowania będą regularnie przekazywane za pomocą plakatów, filmów informacyjnych i ogłoszeń na statku.
 • Ulepszeniu ulegną istniejące plany i dzienniki czyszczenia i dezynfekcji statku.
 • Zapewnione zostaną skuteczne środki dezynfekujące, a ich użycie zostanie sprawdzone przy wszystkich wejściach (statek, restauracja, salon, górny pokład, stref dla załogi).
 • W miejscach publicznych wszyscy członkowie załogi i goście zobowiązani będą do zakrycia ust i nosa. Nie będzie dotyczyć to gości siedzących przy stole jadalnym lub na świeżym powietrzu.
 • Statki A-ROSA zostały wyposażone w system odświeżania powietrza zapewniający, że wszystkie kabiny i przestrzenie publiczne działają przy użyciu oddzielnych źródeł powietrza. Świeże powietrze jest zasysane do każdej kabiny i przestrzeni publicznej, a następnie jest filtrowane przed wypuszczeniem na zewnątrz.
 • Dostęp osób z zewnątrz do statku będzie ograniczony do niezbędnego minimum.

Przed przyjazdem:

 • Goście otrzymają oświadczenie o zdolności do podróżowania oraz zasady postępowania na pokładzie. Oświadczenia te będę musiały zostać podpisane i przekazane po przybyciu na statek.
 • Ponadto goście zobowiązanie zostaną do przeprowadzenia „samokontroli” pod kątem objawów i zobligowanie do rezygnacji z rejsu, jeśli jej wyniki będą pozytywne.

W trakcie zaokrętowania:

 • Przed wejściem na statek sprawdzona zostanie temperatura ciała wszystkich pasażerów za pomocą termometru na podczerwień. Wyznaczona zostanie także specjalnie zaprojektowana strefa odbioru pobranie dokumenty.
 • Bagaż będzie podlegał dezynfekcji.

W restauracji:

 • Wszystkie stoły zostaną ustawione tak, aby można było zachować minimalną wymaganą odległość.
 • Każdy z posiłków serwowany będzie od dwóch różnych godzinach, w celu zmniejsza liczby osób przebywających w jednym czasie w restauracji.
 • Każdemu z gości przydzielone zostanie miejsce przy stole. Wszystkie zamówienia realizowane będą przez kelnerów.
 • Usunięte zostaną wszystkie stojaki na sztućce, dekoracje stołu i menu.

W Spa:

 • Zmniejszona zostanie oferta SPA-ROSA. Wszystkie zabiegi zostaną dostosowane do nowych zasad BHP.
 • Sauna zostanie wyłączona z użytku.

W trakcie wycieczki:

 • Zmniejszone zostaną rozmiary grup dla wszystkich wycieczek.
 • Sprzęt audio, rowery itp. zostaną dezynfekowane po każdym użyciu.

Załoga:

 • Wszystkie nowe zasady zostały opisane w specjalnie przygotowanym podręczniku dla załogi. Dodatkowo przeprowadzone zostaną szkolenia e-learningowe i szkolenia praktyczne na statku.
 • Zastosowane zostaną wzmocnione środki higieny i zasady dystansu społecznego. W obszarach, w których nie jest to możliwe, stosowane będą osłony na usta i nos lub pleksiglas.
 • Załoga będzie miała rozłożone godziny pracy, przerwy i posiłki.
 • Wszystkie środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) podlegać będą czyszczeniu w pralni.
 • W miarę możliwości dla każdego członka załogi zapewniony zostanie sprzęt roboczy wyłącznie dla jego użytku. W przeciwnym razie po każdym użyciu nastąpi jego czyszczenie lub dezynfekcja.