Sektor porządkowy

Hotel Utility (pozycja otwierająca)

Jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku w przydzielonych mu przez Głównego Dozorcy (Housekeepera) rejonach statku. Pomaga także podczas w załadunku i rozładunku bagażu pasażerów.

Wymagania: znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, chęć do pracy
Dodatkowe atuty: doświadczenie w pracy w houskeepingu

Bellboy (pozycja otwierająca)

Pomocnik hotelowy odpowiedzialny jest za asystowanie gości podczas każdego ich wejście i wyjścia ze statku. Podczas gdy statek znajduje się na morzu pomocnik hotelowy wykonuje szereg różnych zadań, jak na przykład dostarczenie dziennego programu w różna miejsca na statku. Odpowiedni kandydat powinien być odpowiednio silny, by poradzić sobie z nierzadko bardzo ciężkimi bagażami pasażerów. 

Wymagania: znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, chęć do pracy, dobra kondycja fizyczna
Dodatkowe atuty: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Deck Steward (pozycja otwierająca)

Jest odpowiedzialny za sprzątanie tych rejonów pokładu, które są dostępne dla pasażerów. Do pozostałych obowiązków należy też rozkładanie leżaków i materaców przy basenie, a także serwowanie napojów z baru pokładowego

Wymagania: znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, chęć do pracy, dobra kondycja fizyczna
Dodatkowe atuty: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Assistant Cabin Steward

Asystuje Stewardowi Kabinowemu w sprzątaniu kabin pasażerskich oraz ich bezpośredniego otoczenia, jest odpowiedzialny także za opróżnianie koszów na śmieci, wywóz śmieci, dostarczenie brudnej bielizny do pralni oraz dostarczenie do kabiny bagażu (jeżeli na statku nie ma Pomocnika Hotelowego). Asystent stewarda powinien wyróżniać się kulturą osobistą na najwyższym poziomie, uprzejmością, grzecznością, pogodnym usposobieniem i znajomością dobrych manier. 

Wymagania: znajomość języka angielskiego, podstawowa wiedza na temat środków czyszczących, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Dodatkowe atuty: doświadczenie w pracy na statku

Cabin Steward

Jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości i porządku w kabinach pasażerskich oraz w bezpośrednim otoczeniu. Udziela wszelkich informacji na temat statku, spełnia życzenia i prośby gości dotyczące pralni, uzupełnienia zapasów w kabinie, wyposażenia kabiny itp. Pracuje w zespole razem z Asystentem Stewarda Kabinowego i odpowiada bezpośrednio przed Asystentem Głównego Dozorcy (Houskeepera). Steward powinien wyróżniać się znajomością dobrych manier, uprzejmością i grzecznością.

Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, rozszerzona wiedza na temat środków czystości, kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Dodatkowe atuty: doświadczenie w pracy na statku jako cabin steward, znajomość innych języków obcych

Źródło: https://astrallimited.pl/pl/sektor-porzadkowy-2/