Świadectwo zdrowia

Posiadanie morskiego międzynarodowego świadectwo zdrowia dotyczy wszystkich członków załóg na statkach morskich. Świadectwo to wydawane jest jedynie przez uprawnionych lekarzy, którzy muszą przeprowadzić badania zgodne z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Świadectwo morskie jest także niezbędne do tego by uzyskać książeczkę żeglarską.

Zakres badań wymaganych dla marynarzy przedstawiony jest w „Guidelines on the medical examinations of seafares” i obejmuje takie badania jak:

 • Morfologia
 • OB
 • Poziom cukru we krwi
 • Mocz – badanie ogólne
 • RTG płuc
 • EKG
 • Audiogram
 • Badanie kału na nosicielstwo
 • Neurolog (tylko przy pierwszym badaniu)
 • Laryngolog (tylko przy pierwszym badaniu)
 • Okulista (tylko przy pierwszym badaniu).

Tylko pozytywny wynik wszystkich badań umożliwia uzyskania świadectwa.

W tym miejscu należy nadmienić, że wielu armatorów – Carnival, NCL, RCCL, itd. posiada własne formy dokumentów zgodne z międzynarodowym świadectwem zdrowie, które mogą wymagać dodatkowych badań jak np. test alkoholowo – narkotykowy, badanie HIV, czy raport stomatologiczny o stanie uzębienie. Przykład takiego świadectwa można zobaczyć poniżej.

Świadectwo morskie dla RCCL

Całkowity koszt świadectwa morskiego (komplet wszystkich badań wraz z orzeczeniem lekarskim) to około 300-800 zł w zależności od liczby badań dodatkowych, które należy przeprowadzić.

Wielu armatorów wymaga także uzyskanie popularnej żółtej książeczki, czyli Międzynarodowej Książeczki Szczepień (International Certificate of Vaccination and Prophylaxis), która jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym przebycie szczepień lub innej formy profilaktyki przed podróżą.

Międzynarodową Książeczkę Szczepień wydają poradnie medycyny podróży oraz punkty szczepień dla wyjeżdżających za granicę zgodnie z aktualnie obowiązujący w naszym kraju wzorem.

Do najczęściej wymaganych szczepień należą:

 • Żółta febra (około 200 zł)
 • Tężec (około 100 zł)