USPH – co to takiego?

Jednym z największych wyzwań z którym trzeba się zmierzyć w pracy na statku jest USPH.

Definicja USPH i CDC

United States Public Health to nic innego tylko Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, który jest częścią amerykańskiej służby zdrowia. W jego ramach funkcjonuje agencja CDC (Centres of Disease Control and Prevention). Głównym celem Centrum Kontroli i Prewencji Chorób jest zapobieganie chorobom (zwłaszcza zakaźnym) oraz ich monitoring i zwalczanie, a także zajmowanie się zagadnieniami zdrowotnymi związanymi ze środowiskiem naturalnym, środowiskiem pracy, a także z szeroko pojętą profilaktyką i poprawą stanu zdrowia społeczeństwa amerykańskiego.

The Vessel Sanitation Program (VSP)

VSP jest programem stworzonym przez CDC. Ma on na celu pomoc armatorom statków wycieczkowych w zapobieganiu i kontrolowaniu rozszerzania się chorób, w szczególności gastrointestinal illnesses (GI), czyli choroby jelitowo-żołądkową.

Inspekcja USPH

Dwa razy w ciągu roku CDC przeprowadza inspekcję sanitarną na statkach wpływających do amerykańskich portów. Inspektorzy sanitarni oceniają statek na podstawie 300 stronicowego podręcznika. Każda inspekcja trwa kilka godzin. Jej elementy można zobaczyć na grafice zamieszczonej poniżej. Za każdy błąd odejmowane są punkty. Aby dana jednostka nie została poddana karom (w tym m.in. kwarantannie i zatrzymania statku) musi uzyskać, co najmniej 85 punktów na 100.

General cleaning – czyli przygotowanie do inspekcji USPH

Inspekcje USPH są niezapowiedziane i mogą zostać przeprowadzone w każdym amerykańskim porcie. Oznacza to, że załoga musi każdorazowo przygotować statek do inspekcji. Odbywa się to poprzez tzw. general cleaning, czyli dokładne sprzątanie miejsca swojej pracy, aby spełniało wszystkiego wymogi USPH. Szczególnie dla osób pracujących w dziale hotelowo-gastronomicznym oznacza to wiele dodatkowych godzin pracy, bardzo często do późnych godzin nocnych.

Warto w tym miejscu dodać, że standardy USPH przyjęły również takie kraje jak Australia, Brazylia, Kanada oraz Wielka Brytania.